"عسل بدیعی" با نگارش یادداشتی حرف های ناگفته خود را برای علاقمندانش ارائه كرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حاضر در محل، "غزل بدیعی" خواهر "عسل بدیعی" یادگاری که از این بازیگر به جای مانده بود برای مردم و هنرمندان در روز تشییع جنازه وی قرائت کرد.

عسل بدیعی


به نام خدا
سال 92 شد و این گذر عمر چیزی است که قسمت همه ما می شود 36 سالمه و 30 دهه گذشت با گذری بسیار 6 سال در رکود بودم، و من فسفر اما سرخوشم همانگونه که بودم حال می‌توانم مسلط باشم و ضعف درونی ام رنگ گرفته. پسری دارم گنجینه عشق و خانواده ای مثل گوهرناب و دنیایی که هر روزش واقعه است حال انرژی خفته ای دارم برای ورود به مرحله دیگر که تمام توانم را امسال برای شگفتی آفرینی خواهم گذاشت و کاری می‌کنم که پسرم جانیار،‌ خانواده و دوستانم به من افتخار کنند می‌دانم که امسال سال من است و پروژه های بسیاری به من پیشنهاد خواهد شد./تاریخ 1 فروردین 1392

گردآوری : گروه اینترنتی پرشین وی