فروش معدن و مواد معدن
همه کارهای ساختمان از شروع تا پایان(کاشی و سرامیک،نقاشی،لوله کشی،برق کشی و...) حتی طراحی داخلی با ما
فروش کودهای شیمیایی ارزان تر از همه جا متقاضیان کامنت بزارند
به نظرتون چی کار میشه کرد که پول دار شد؟