نیروهای امدادی موفق به نجات نوزادی در دهکده ایشنوماکی ژاپن شدند.

این نوزاد که کودکی  ۴ ماهه است وقتی که امواج سهمگین سونامی خانه ی او و خانواده اش را ویران کرد از آغوش پدر و مادرش در دهکده تخریب شده ی”ایشنوماکی” جدا شده بود.

معجزه در ژاپن +عکس

معجزه در ژاپن +عکس

در سه روز گذشته خانواده وی فکر می کردند که فرزندشان را برای همیشه از دست داده اند. اما به یکباره معجزه ای رخ داد و فرزند آنها از زیر آورا زنده بیرون آورده شد.

گردآور:: گروه خبری پرداد

منبع: karmandnews.ir