"جفری آلن مکسن ول" 58 ساله در رابطه با دزدیدن زن همسایه سابق خود دستگیر شد.

این مرد که به اتهام شکنجه و آزار جسمی  یک زن به مدت 2 هفته، بازداشت شده بود به دست داشتن در 2 آدم ربایی دیگراز جمله  ناپدید شدن همسر سابق خود متهم شد.

دستگیری یک مرد  به خاطر دزدین زن همسایه + عکس

ماموران شهر تگزاس در حال تحقیق درباره ی زن 62 ساله ای بودند که 2 روز بعد از ناپدید شدنش ، خانه اش در یک آتش سوزی از بین رفته بود. هنگامی که ماموران در جلوی خانه "مکس ول" در حال گفتگو با او بودند این زن 62 ساله توانست از خانه این مرد فرار کند.

دستگیری یک مرد  به خاطر دزدین زن همسایه + عکس

به دلیل شباهت داشتن این آدم ربایی به دو آدم ربایی دیگر ، پلیس " مکس ول" را به دست داشتن در ناپدید شدن همسر سابقش که در سال 1992 بدون هیچگونه اثری  ناپدید شد و "پارکر کانتی" که در سال 2000 مفقود شده متهم کرده است. در هر 3 ادم ربایی بعد از ناپدید شدن افراد خانه های آن ها در یک آتش سوزی از بین رفته اند.

تهیه و ترجمه :: گروه خبری پرداد / مونا طباطبایی